#consulting

#consulting photo

ഇനി പഠനവും സ്റ്റൈലിശാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കിടിലൻ ഓഫർ യൂണിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽസിൽ. വാങ്ങൂ ലെൻസും ഫ്രെയിമും, നേടൂ 25% ഡിസ്‌കൗണ്ട്. കൂടാതെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്രാൻഡഡ് സൺഗ്ലാസ്സുകൾക്ക് 10% ഡിസ്‌കൗണ്ട്.⁣ ⁣ ⁣ #offers #discount #lens #frames #eyecare #eyehealth #eyehealthcare #unityopticals #unitymedicare⁣⁣ #doctors #eyespecialists #consulting #pharmacy #medicine⁣⁣ #hyperpharmacy #thamarassery #kerala


0commentNormal

#consulting photo

#consulting .................................... مردم فراموش خواهند کرد که شما چه گفته‌اید، فراموش خواهند کرد چه کرده‌اید. اما هرگز فراموش نمی‌کنند که چه حسی در آن‌ها ایجاد کرده‌اید. مایا آنجلو #مشاوره


0commentNormal

#consulting photo

Final touches to the new company website going ahead. Infraco-Consulting make a well established and dynamic team available to consult with your major infrastructure projects. Go Live announcement imminently. We look forward to discussing the details with you very soon. #newbusiness #startup #consultancy #uk #marketing #website #launch #smallbusiness #newdynamic #newoffering #creative #development #consulting #consultants #consultinglife


0commentNormal

#consulting photo

Back to business!! Alright y’all it’s 2020! What better year to get your vision clear! 🤓 Grab your tickets! www.sippingwithavision.eventbrite.com Let’s get together and inspire each other to create new goals for this new year! What have you wanted to accomplish in a while? What personal goals have you been wanting to reach? What health goals do you have? Get your money up hunny, what are your finance goals? Careers goals? Entrepreneurship goals? Shift your mindset for 2020!! Sipping with a Vision is a fun Business networking and entrepreneurial workshop to help improve focus for 2020. The workshop will focus on 2020 goals. We will be creating our vision boards whilst introducing our organization in addition to having a full panel of speakers discussing ways to start and improve your business and focus for 2020. Our keynote speaker will be one of our Bronx Democrats for state assembly, Amanda Septimo! @amandaseptimo . We will have women in attendance who are craving inspiration & women who are inspired and want to inspire others!! ♥️ Hosted by: @msdessence1 of The D’Essence Show! Produced by the Fearless team: @suefearless @itsjessicasinclair @dionnenicholls 💕 Speakers: Monique Rivera - Womb Empowerment @wombwomenempowerment Lyn Estrella - Urban Teach NY @urbanteachnyc Isabel Rojas Lopez - She Heals the Movement @isabeltheauthor_ Sue Fearless - Host and Founder of Fearless Women 🦋 Bronx here we come! All boroughs welcome! All the Fearless team will be in the building! 🦋 Date: Thursday February 6th, 2020 Time: 7-10pm Location: Praxis Address: 5731 Broadway Bronx, NY 10463 . #womenempowerment #merchandise #apparel #fearlesswomen #2020 #nyc #womenownedbusiness #levelupin2020 #coaching #networking #branding #nonprofit #education #workshops #plantingseeds #entrepreneur #media #givingbacktothecommunity #generationalwealth #businessbuilding #seminars #publicspeaker #mindsetcoach #consulting #tvhost #podcaster #positiveenergy #mentalhealth #sisterhood #nycnative


0commentNormal

#consulting photo

Our team is constantly growing 💪💪💪 That is why we are looking for a Head of Consulting to join us in Gdańsk. Apply here ➡️ http://ow.ly/1GRN50y5E8Y if you want to join a passionate and fun group of people, who loves spending time together 🍻🍕🎮 You will also have an opportunity to learn alongside experienced professionals with various backgrounds. In case of questions, do not hesitate to contact Wojciech Filip. As the Head of Consulting, you will be defining and delivering Aspire Systems' offer. You will work with customers from around the world. You will support them in finding the best solutions to their challenges in using digital technology. You will also manage a team of Business Analysts and UX Designers. #consulting #itconsulting #gdask #weareaspire #aspiresystems #joinaspire #peopleofaspire #codingtime #itgeeks #softwareengineer #softwaredeveloper #webdevelopment #it #developers #software #developer #webdesign #mobile


0commentNormal

#consulting photo

“The dream is free but the hustle is sold separately” is the quote that perfectly describes the phenomenal @Olarslim. It is one thing to be passionate and have good ideas, it’s another thing to have the drive and work ethic to bring those ideas to life successfully. Watch out for @olarsgrace and @olarsthrift, the fashion industry is about to be conquered ⚡️⚡️ _ The essence of the work we do will be lost if not for entrepreneurs like Ola, who implement the strategy tactics presented to them and are focused on growing their business _ We are very happy to consult for growing businesses, but get ready to work! 💪🏽 _ #halisiconsults #fashionentrepreneur #fashionbusiness #nigerianbusiness #nigeria #lagos #growbusiness #businessplan #naijastartups #consulting #businessconsultants #socialmedia #entrepreneur #consultants #startup #startuplife #blackexcellence #businessdevelopment #entrepreneurlife #consultant #growingbusiness #smallbusinesstips #growthmarketing #smallbusiness #businessconsulting


0commentNormal

#consulting photo

📢#Formation #PMP : ''#Management de #Projet selon le référentiel #PMBOK '' 🎁Offre speciale pour nos anciens clients 🗓Date: 22 Février ⏳Durée 6 jours de formation, week-end; #Project #professionnel #maroc #Casablanca #building #modeling #goodvibes #coaching #Training #motivation #Consulting #Cabinet #intelligence #Msproject #PMI


0commentNormal

#consulting photo

All businesses run differently but one thing technology allows all businesses to do is stay connected with their audience. . Companies can use organic strategies to engage with their consumers as well as paying for advertisements to help boost profits. . Not only does it allow you speak with your audience it allows you to understand what is happening in your market and what your competition is doing. . Not having an effective thorough marketing strategy could be costing you thousands, if not millions, in missed opportunities depending on the value of deals in your organisation. . Arrange a consultation with our experts to see where you maybe improve your efforts in Sales & Marketing


1commentNormal

#consulting photo

Na, auch einen mürrischen Mitarbeiter, dem Du am liebsten mit einem Schokoriegel die Diva austreiben würdest? Unser Autor @kurt_sp_ zeigt Dir in seinem neuesten Beitrag eine deutlich kalorienärmere Variante! (Link in Bio) #snickersdiva #mitarbeitergesprch #fredmaro #kommunikation #unternehmenskommunikation #internekommunikation #kollegen #karriere #success #team #training #erfolg #bildung #entwicklung #management #erfolgreich #guterchef #cocominag #wirtrainierenerfolg #führungsbegleitung #fehlerkultur #arbeitgeberattraktivitt #agileführung #digitalisierung #consultinglife #consulting #businesscoaching #coaching #führungskrfteentwicklung #führungskraft


0commentNormal

#consulting photo

Am Samstag wurden die letzten Details für die Berlinale, die Sponsoring-Pakete für "Irgendwo im Nirgendwo" und einiges mehr besprochen. Das Jahr wird mega spannend werden und Türen zu neue Bereichen weit öffnen. Doch ohne Fleiß kein Preis. Viele sehen immer nur die Ergebnisse, doch nicht die zahlreichen Extrameilen. Ich freue mich Teil dieses tollen Teams zu sein und die Filmbranche zu erobern. Ganz nach der Devise: "alles kommt wie es kommen soll" 😎😂👍💪🎉📈🍿🍾📢🎥🎬 . . . #movie #businessmen #businesstrip #berlin #film #dreambig #nevergiveup #kamera #hollywood #motivation #erfolg #agentur #irgendwoimnirgendwo #socialmedia #marketing #influencermarketing #consulting #berater #filmcrew #mylife #lovemyjob #kinofilm #stuttgart #filmdreh #cinema #kino #produktion #regie #dreharbeiten #berlinale


0commentNormal

#consulting photo

THIS IS THE FACE OF 3 hrs of SLEEP 😴 PLAY OFFENSE 🔥🔥☀️☀️🙌 regardless of your challenges. Learn to be in offense mode constantly and you’ll always be making forward progress 📈📈 #life #work #motivation #instadaily #business #businesscoach #personaldevelopment #inspireothers #businessconsultant #financialadvisor #proadvisorcoach #coaching #consulting #entrepreneur #advisor #smallbusinessowner #smallbusinesstips #growyourbusiness #progressnotperfection @mattdrinkhahn @proadvisorcoach


0commentNormal

#consulting photo

Η ηλεκτρονική – ψηφιακή 💽 διαχείριση του έντυπου υλικού καθίσταται αναγκαία σε όλους τους φορείς για κάθε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την υπηρεσία Ψηφιοποίησης των αρχείων κάθε τμήματος, ο Δήμος σας είναι σε θέση να: . ✅ παρέχει αποδοτικότερα τις υπηρεσίες του ✅ μειώνει τον χρόνο διεκπεραίωσης αιτημάτων ✅ απελευθερώνει πόρους, σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό ✅ αυξάνει τον χρόνο απόκρισης και αυτοματοποίησης . 👨🏻‍💻 Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, επεξεργασίας, ψηφιοποίησης και αξιοποίησης του υλικού σας διασφαλίζοντας υψηλότατα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των δεδομένων. #consulting #ψηφιοποιηση #municipality #digitalization #innovation #smartcity


0commentNormal

#consulting photo

Back to business!! Alright y’all it’s 2020! What better year to get your vision clear! 🤓 Grab your tickets! www.sippingwithavision.eventbrite.com Let’s get together and inspire each other to create new goals for this new year! What have you wanted to accomplish in a while? What personal goals have you been wanting to reach? What health goals do you have? Get your money up hunny, what are your finance goals? Careers goals? Entrepreneurship goals? Shift your mindset for 2020!! Sipping with a Vision is a fun Business networking and entrepreneurial workshop to help improve focus for 2020. The workshop will focus on 2020 goals. We will be creating our vision boards whilst introducing our organization in addition to having a full panel of speakers discussing ways to start and improve your business and focus for 2020. Our keynote speaker will be one of our Bronx Democrats for state assembly, Amanda Septimo @amandaseptimo! We will have women in attendance who are craving inspiration & women who are inspired and want to inspire others!! ♥️ Hosted by: @msdessence1 of The D’Essence Show! Produced by the Fearless team: @suefearless @itsjessicasinclair @dionnenicholls 💕 Speakers: Monique Rivera - Womb Empowerment Lyn Estrella - Urban Teach NY Isabel Rojas Lopez - She Heals the Movement Sue Fearless - Host and Founder of Fearless Women 🦋 Bronx here we come! All boroughs welcome! All the Fearless team will be in the building! 🦋 Date: Thursday February 6th, 2020 Time: 7-10pm Location: Praxis Address: 5731 Broadway Bronx, NY 10463 . #womenempowerment #merchandise #apparel #fearlesswomen #2020 #nyc #womenownedbusiness #levelupin2020 #coaching #networking #branding #nonprofit #education #workshops #plantingseeds #entrepreneur #media #givingbacktothecommunity #generationalwealth #businessbuilding #seminars #publicspeaker #mindsetcoach #consulting #tvhost #podcaster #positiveenergy #mentalhealth #sisterhood #nycnative


0commentNormal

#consulting photo

Verbringe vom 19. bis 21. März drei spannende Tage in einem Château in der Nähe von #Paris. Bei #WomEngineering, unserem Workshop für Studentinnen, Doktorandinnen und weibliche Young Professionals aus dem Operations-Bereich, hast Du die Gelegenheit, #McKinsey intensiv kennenzulernen. Joana ist heute Junior Specialist bei Operations in Madrid: "Am besten hat mir an #WomEngineering gefallen, dass ich so viele inspirierende Frauen kennengelernt habe, die mit großer Begeisterung und Freude bei der Sache waren. Der Workshop ist toll und man spürt viel Energie, die einen regelrecht mitreißt. Ich empfehle allen sich zu bewerben, die unsicher sind, ob die Beratertätigkeit etwas für sie ist." Bewirb Dich bis zum 16. Februar. Link in der Bio. #erlebemckinsey #women #consulting #managementconsulting #operations


0commentNormal

#consulting photo

KENNEN UND KÖNNEN VON VERHANDLUNGSTECHNIKEN IST EIN HIMMELWEITER UNTERSCHIED Während meines letzten Verhandlungstrainings habe ich zahlreiche praktische Übungen und Simulationen mit den Teilnehmern durchgeführt. Jeder Teilnehmer wurde in die Simulationen einbezogen und konnte vor den anderen Teilnehmern das zuvor theoretisch Erlernte dann praktisch vorführen und umsetzen. Bei der Durchführung haben sich dann viele gestandene Teilnehmer mit teils sehr großer Berufspraxis gewundert, dass sie kein Ergebnis erzielen konnten und in der praktischen Darbietung nicht überzeugen konnten. Vom Grundsatz her kennen einige Teilnehmer verschiedene Verhandlungstechniken oder Strategien. In der Praxis ist es aber leider oft so, dass sie diese nicht zum richtigen Zeitpunkt souverän abrufen können. Spätestens wenn sich der Druck in einigen Situationen erhöht oder dieser extra erhöht wird, bekommen die Teilnehmer nicht mehr die PS auf die Straße. Sie kommen nicht zum Wunsch-Ergebnis oder verlieren den Faden, werden unsicher und machen Fehler. Fehler die in realen Verhandlungen äußerst viel Geld kosten können. Mit einem intensiven und regelmäßigen Training, das genau an diesen Punkten ansetzt, können jedoch Lösungen aufgezeigt werden. Und zwar Lösungen, die dazu führen, dass Sie in der Verhandlungsführung nicht den Faden verlieren und jede Verhandlung selbst in stressigen Phasen souverän zu optimalen Ergebnissen führen können. Sprich, Sie können das notwendige zum richtigen Zeitpunkt abrufen und werden Ihre Ziele mit den richtigen Techniken und Praxisübung erreichen. Wie bereiten Sie sich auf die wichtigen Verhandlungen vor? Ich bin gespannt... . . . . #training #skills #negotiationskills #verhandlungstraining #weiterbildung #ziele #mindset #erfolg #learning #einkauf #sales #selbststndig #success #chancen #adrianbrandis #brandisnegotiations #verhandeln #wirtschaft #politik #kommunikation #parkhyatt #hamburg #frankfurt #unternehmen #consulting #vertrieb #vertriebspartner


0commentNormal

#consulting photo

👨‍⚖Mediatorun vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında yaranmış mübahisənin qarşılıqlı razılıq əsasında həlli ilə bağlı bu qanunla müəyyən olunan prosesdir. --------------------------------------------------- 🔺️ Ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz: 🏪 Villa Plaza, Yashar Huseynov St.17 📲 (012) 465 43 20 📲 (050) 234 80 85 🌍 http://www.victoryways.com/ #azerbaijan #baku #azerbaycan #instagram #aztagram #law #lawyer #thelaw #social #aile #family #nikah #hüquq #zaqs #kredit #vergi #audit #auditt #insan #edalet #vergiler #mehkeme #consulting #advokat #vekil #boşanma #humanrights #gomruk #dovletqullugu #aliment


0commentNormal

#consulting photo

Valentine Day 2 for 1 ❤ Grab your offer QUOTE: VALENTINE2020 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Visit website link in the bio or give us a call on 08432892201 #healthandsafetyfirst #iosh #nebosh #healthandsafetytraining #healthy #firstaidcourse #citb #consulting #consultant #elearning #onlinetraining #libbenlearn #libbentraining #sssts


0commentNormal

#consulting photo

We love to hear from our customers. Share your success stories with us. 😁❤️❤️ #customer #review . . . Nós adoramos ouvir dos nossos clientes. Compartilhe suas histórias de sucesso com a gente. 😁❤️❤️ #customer #review . . . #taxservices #taxpreparation #business #businessconsulting #consulting #businessconsultant #miami #miamiaccountant #miamitax #taxhelp #payroll #investors #florida #consultoriadenegocios #contadormiami #investidores #rsaccountintax


0commentNormal

#consulting photo

Valentine Day 2 for 1 ❤ IOSH Managing Safely/Working Safely QUOTE: VALENTINE2020 Ends 14/02/2020 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Visit website link in the bio or give us a call on 08432892201 #healthandsafetyfirst #iosh #nebosh #healthandsafetytraining #healthy #firstaidcourse #citb #consulting #consultant #elearning #onlinetraining #libbenlearn #libbentraining #sssts


0commentNormal

#consulting photo

Why having a library is important? Libraries provide immigrants with helpful information about, and opportunities to connect with, their new communities. Not only are libraries gateways to the community, they provide a place where new immigrants and their families can connect with resources, learn new skills, and meet new people. #training #theedifiers #edify #mondaymotivation #consulting #robinsharma #education


0commentNormal

#consulting photo

Medical Cost Projections which are an invaluable tool in mediation, setting accurate reserves and settlement negotiations because it is designed to forecast future medical costs. Visit our website to schedule a consultation! www.VP-Medical.com #VPMedical #Healthcare #LegalNurseServices #PersonalInjury #Lifecare #LawFirms #Consulting #TrialAttorney #InstaLawyer #Planning #Business #MedicalAttorney #RegisteredNurse #Lawyer #Attorney #RN #Arkansas #VPMedicalConsulting #MedicalConsulting #CaseManagement #NurseEntrepreneur #Nursing #PersonalInjuryLaw #PersonalInjuryAttorney #PersonalInjuryLawyer #LegalNurse #NurseLife #PersonalInjury


0commentNormal

#consulting photo

Building an audience is essential to business success but where exactly do you begin? 🤔 . In this video, I'm going to share with you some of the best ways to do it. . Want to get more customers & reps for your business? Get my totally FREE training where I’ll show you how: 👉 LINK IN BIO . ✅✅ Follow @alexfordlive for more. . #businessopportunity #makemoney #financialfreedom #residualincome #networking #businessmindset #businessmindset101 #mindsetshift #entrepreneurquotes #entrepreneurmotivation #entrepreneurslife #businessowners #businesstips #businesscoach #consulting #motivationquote #mlm #internetmarketing #digitalmarketing #internetmarketer #onlinemarketing #attractionmarketing


0commentNormal

#consulting photo

10 — 15 февраля мы проведём ряд частных очных и онлайн консультационных бесед с нашими партнёрами и клиентами. Примите участие, и мы ответим в частном порядке на вопросы, связанные с Вашим музыкальным проектом. Узнать подробности можно на сайте : www.insimple.ru #consulting #insimple #музыкальныйрынок


1commentNormal

#consulting photo

Learn more: bit.ly/joinycc . Do you want to be a part of YCC? The University of York’s very own student-led management consultancy is looking for a Head of Marketing. This is a fantastic opportunity to share your passion and enthusiasm for marketing and design. Whilst developing your professional skills as part of an award-winning pro bono consultancy. . Be a Leader. Create an Impact. Add value to your Community. . Find out more about the vacancy: bit.ly/joinycc . #yorkshire #universityofyork #york #students #uni #consulting #socialimpact #socialenterprise #careers #nonprofit #probono #leadership #ambition #community #opportunity #success #diversity #entrepreneurship #careers #Empower #network #entrepreneurlife #technology #startup #accenture


0commentNormal

#consulting photo

Valentine Day 2 for 1 ❤ First Aid courses QUOTE: VALENTINE2020 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Visit website link in the bio or give us a call on 08432892201 #healthandsafetyfirst #iosh #nebosh #healthandsafetytraining #healthy #firstaidcourse #citb #consulting #consultant #elearning #onlinetraining #libbenlearn #libbentraining #sssts


0commentNormal

#consulting photo

ZYRE ME QERA 📍 Pazari i Ri, Rruga Hoxha Tahsim ♦️Siperfaqe 65 m2 ♦️Tualete 1 ♦️I paisur me kondicioner Per me teper informacion na kontaktoni: ♦️0683284995 ♦️0684073990 ♦️info@realpas.al @realpas_agjensimobiliare #Realestate #Realpas #Tirane #Home #Realty #Realtor #Realestateagent #Homeforsale #Newhome #Househunting #Broker #Apartment #Newhouse #Forsale #Property #Properties #Listing #Renovation #Office #Consulting #Occassion #forrentbyowner #love #Instagood #beautiful #happy #followme #follow #followback


0commentNormal

#consulting photo

Cerchi un #ufficio a #Milano? #WorldCapital propone un'interessante soluzione nel Centro Direzionale Milanofiori: 1.250 mq frazionabili! 👉Clicca qui per il prodotto> https://bit.ly/2RS87j7 Per maggiori informazioni scrivi a info@worldcapital.it o chiama lo 0295305886 #office #realestate #immobiliare #worldcapital #consulting #investment


0commentNormal

#consulting photo

Download your free credit repair letters on our site for free! REMOVE ALL NEGATIVE ACCOUNTS IN ON YOUR CREDIT USING THESE LETTERS BELLOW! #free #consulting #startup #entrepreneur #credit #betterchances #success #launch @startup1000


0commentNormal

#consulting photo

2 wichtige Bausteine, um Neukunden über Social Media zu gewinnen 📈📲 . . 1. Sei sichtbar 😁 . . Klingt zu einfach, ist aber so. Viele Fragen sich, warum sie noch keine Kunden gewinnen oder schreiben mir sowas wie… . . Bislang kam da keiner drüber… Ich glaube das macht keinen Sinn für mich... . . Wenn ich dann frage, ob eher sporadisch bis gar nichts gemacht wurde und vor allem ohne konkreten Plan WIE, dann sind die antworten meist gleich. . . Wenn du nichts machst, kaum was machst und dadurch auch nicht sichtbar bist, dann werden darüber auch keine Kunden kommen. . . Nur durch die Erstellung eines Unternehmensprofils, gewinnst du noch keine Kunden über Social Media. Und vor allem nicht, wenn du gar nicht weißt, wie du am besten vorgehst. . . Noch schlimmer, als nicht auf Social Media unterwegs zu sein, ist es falsch zu machen. . . 2. Kenne deine Zielgruppe😉 . . Davon mal abgesehen, dass viele Unternehmer in der Finanz- oder Versicherungsbranche gar keine konkrete Zielgruppe haben, ist es darüber hinaus sehr wichtig seine Zielgruppe zu kennen und zu wissen, welche Punkte sie zum Nachdenken bringen. . . Nur wenn deine Zielgruppe sich von dir verstanden fühlt wird sie dich als Experten wahrnehmen und von dir beraten werden wollen. . . Wenn du weiß, wie wichtig digitale Neukundengewinnung in deiner Branche ist und einen Teil deiner Akquise digitalisieren willst, um mehr Marktanteile zu gewinnen, dann schreibe mir eine Nachricht 📩 und wir finden einen Weg, wie du es . . . . . . . #versicherungen #versicherungsmakler #versicherungsvermittler #versicherung #versicherungsberater #finanzdienstleister #finanzdienstleistung #finanzberater #dkm #finanzen #neukundenakquise #neukundengewinnung #beratung #onlinemarketing #vermgensberater #dvag #allfinanz #lvm #digitalesmarketing #marketingconsultant #business #advertising #branding #werbung #coaching #unternehmensberatung #beratungen #bossbabe #consulting


9commentNormal

#consulting photo

evi new studio イーヴイアイスタジオが 新しく生まれ変わります #evi #new #studio #apparel #planning #design #fashion #business #consulting #イーヴイアイ #新 #スタジオ #アパレル #アパレル企画会社 #アパレルデザイン #ファッションビジネス #ファッションコンサル


0commentNormal

#consulting photo

Do have a great week! #kennediaconsulting #newweek #Monday #consulting


0commentNormal

#consulting photo

In my Master studies, I majored in marketing, but I also completed quite a few courses on human resources and organizational theory. In this period, I developed an interest in the question of what constitutes a healthy individual. Today, this question has never been more pertinent. For the first time in recent years, we have witnessed a decline in life expectancy. Depression levels are going through the roof. The younger generation seems to be most affected, particularly young girls. Depression among academics is high, too. So, is there a cure for depression and unhealthy lifestyles? . In his book The Depression Cure: The 6-Step Program to Beat Depression without Drugs, Dr. Stephen S. Ilardi uses evolutionary theory to suggest that depression represents a disease of the civilization. He applies evolutionary mismatch theory to propose that some of our behaviors can be maladaptive in our current environment. In his own words: . “We were never designed for the sedentary, indoor, sleep-deprived, socially-isolated, fast-food-laden, frenetic pace of modern life.” Dr. Stephen Ilardi . These unhealthy behaviors can cause an inflammation in our bodies and brains, the result of which are diseases such as diabetes, atherosclerosis, asthma, allergies, obesity, many forms of cancer, and Alzheimer, as well as depression. All of these diseases were almost absent in humans while we were living in hunter-gatherer societies. They are also not common in indigenous people (e.g., the Kaluli people). . Based on extensive research, Dr. Stephen S. Ilardi has devised and tested a 6- step lifestyle program that can reduce the levels of depression. The road back to lasting health can be achieved by integrating the following elements into your life: - an omega-3 rich diet - exercise - plenty of natural sunlight - ample sleep - social connections - participation in meaningful tasks that leave little time for negative thoughts . Stay healthy, lovely folks! . #evolutionarypsychology #marketing #advertising #instascience #instaresearch #phdlife #consulting


0commentNormal

#consulting photo

Paris amanheceu chuvosa então vamos florir a segunda-feira com as lindas flores de @anne.vitchen !🌼 Uma linda semana para todos! . Rainy monday in Paris, thanks God we have @anne.vitchen magic flowers, who needs more? Wonderful week everybody! . Tour Art de la Table com inscrições já abertas para outubro! Informações por direct!🗼 . #luxuryflowers #flowerslovers #luxuryparis #mondaymood #luxurylifestyle #luxuryhotels #annevitchen #ritzparis #consulting #dmhluxury


2commentNormal

#consulting photo

The overachiever in us tries to do too many things at once, leading to overwhelm, overcommitment, and overstress. Say YES to your priority and NO other things to make room for your priority and your sanity. Drop a YES if this resonates . . . . . . . . . . #businesslifestyle #mbalife #accountinglife #corporatelife #privateequity #greatness #managementconsulting #mba #asian #asianamerican #asianbusiness #asianinspired #asianproblems #asianinvasion #koreanamerican #chineseamerican #asianlife #asianpride #sucess #personaldevelopment #focus #mastery #executives #privateequitylife #businessmanagement #consulting #businessprofessional #accounting #businessschool #businessstartup


0commentNormal

#consulting photo

Mi se prilagođavamo potrebama naših klijenata nudeći fleksibilna rešenja i širok asortiman usluga- od privremenog i/ili trajnog zapošljavanja, preko razvijanja karijera, do usluga konsultovanja i outsorsinga. Pozovite nas na +38162397004 ili nam pošaljite mejl na info@anropa.net! ——————————————————————————— We adapt to the needs of our #clients , offering flexible solutions and wide range of #services - from #temporary or full #employment , career and talent development, to #outsourcing and #consulting services. Give us a call at +38162397004 or send us an email at info@anropa.net! #applynow #recruiter #vision #global #career #srbija #evropskaunija #posao #nudimposao #agencija #anropa #anropaconsultancy #makethestepforward #vacancy #signup #registracija #international #maritime #shipping #maritimejobs #linkinbio #skilledwork #craftsmanship #seaman


0commentNormal

#consulting photo

Heute möchte ich wieder einen Kunden vorstellen. @_madinah_store. ⠀ Sie verkaufen absolut hochwertige Textildüfte und Duftstäbchen in 3 verschiedenen Duftsorten. ⠀ Der Kunde hatte bereits eine Webseite aber wollte sie auf dem neusten Stand der Technik bringen. ⠀ Die 5 Hauptpunkte der Veränderungen waren: 1. Neues Design 2. Schnellerer Aufbau der Webseite 3. Anbindung zu DHL zum Drucken und Versenden der Labels 4. Live-Chat 5. Suchmaschinenoptimierung ⠀ Dazu kam, wie man es bei uns gewohnt ist: Beratung bzgl. der Bilder, der Preise und der Strategie dazu. ⠀ Das Ergebnis könnt ihr euch selber anschauen unter: https://madinah-store.de ⠀ Braucht ihr auch eine Webseite? Schreibt uns einfach an @ashrafbusiness [unbezahlte Werbung/Kundenpräsentation] ⠀ #beratung #business #consulting #coaching #erfolgsmensch #erfolgistkeinglück #erfolgreich #erfolg #vernderung #ziele #unabhngigkeit #dranbleiben #lebedeinentraum #entscheidungen #wachstum #unternehmensberater #potd #photooftheday #unternehmensgründung #entrepreneurship #unternehmer #webseite #wordpress #design #wordpress #webseitenerstellung #ashrafbusiness #online #madinahstore


0commentNormal

#consulting photo

Everything you need to get into consulting in one place. We offer fun video courses to prepare you for your interviews! . . . . . #consulting #consultingcomedy #in&out #managementconsultants #strategy #managementconsulting #interview


0commentNormal

#consulting photo

“Qunie Bootcamp - Global Meeting 2020” . Bali, 15th-18th Januari 2020. . Netika Indonesia - a management consulting firm - attending a global meeting at Westin Hotel, Nusa Dua Bali that held by Quine Corporation. In this event, we celebrate Qunie’s fresh graduate and learn about Qunie’s solution that they offer to solve the problem for many companies . #latepost . #netikaindonesia #netika #indonesi #qunie #quniejapan #consultant #consultantlife #consultantlifehack #consultingfirm #management #consulting #humanresources


0commentNormal

#consulting photo

Watch KPMG Nigeria Tax Partner, Ayo Salami on @aitnewsonline #MoneyLineWithNancy as he shares valuable insights on the impact of the Finance Act on the average Nigerian. Follow link to watch full interview - http://bit.ly/KPMGAYO #kpmg #nigeria #financeact #financebill #economy #tax #advisory #consulting


0commentNormal

#consulting photo

Want to win a Government contract? Not sure how to determine if responding to a RFP is worth your company's time, money and resources? Learn RFP bid determination strategies with our free eGuide “5 Tips to Help Make Your RFP Bid, No Bid Decision” at 5bidnobidtips.com! 📖#eGuide #RFP #GovernmentContracts #Solicitations #Proposals #ProposalWriting #Training #Consulting #BusinessGrowth #Strategy #BidNoBid #FederalProcurement #BusinessDevelopment #SmallBusiness #GovernmentContractor #Tips #FreeGuide #Getyourcopy #AWE


0commentNormal

#consulting photo

practice optimization? dead easy! 💫 💻 book a consulting! now! 💫🧑🏼‍⚕️🦸🏼‍♀️👨🏼‍⚕️ #kinderleicht #brilliantbusiness #dentalcoaching #medicalcoaching #softskillscoaching #praxiskonzepte #allesausserzaehne #mausezahnschule #consulting #konzeptionellepraxisberatung #emotionalmedicine #becomebrilliant 💫👌🏻


0commentNormal

#consulting photo

Die Erfolgsgeschichte der #dpdgroup📦➡️ Zuverlässige Prognosen durch Big Data Solutions: Dastani Consulting ersetzte das undurchschaubare Altsystem der DPDgroup durch eine individuell auf den Prozess zugeschnittene #bigdata - Anwendung. Die Abrechnung ist nun transparent und nachvollziehbar. Kostentreiber konnten identifiziert werden. 🔍 #predictiveanalytics #delivery #dpd #künstlicheintelligenz #clearing #bigdataanalytics #software #b2b #quote #erfolgsgeschichte #consulting #beratung


0commentNormal

#consulting photo

Devient un ambitieux, rejoins @successmindsetfr ⁣ ⁣ ⚡ Beaucoup plus de contenu sur @successmindsetfr ⁣ ⁣ ⚡ Ton ebook offert pour réussir sur Instagram est dispo dans ma bio.⁣ ⁣ ⚡ @successmindsetfr ⁣ ⚡ @successmindsetfr ⁣ ⚡ @successmindsetfr ⁣ ⁣ ⚡ #russite #russir #opportunit #consulting #oser #londonbusiness #infopreneur #businessenligne #libertefinanciere #developpementpersonel #londonlifestyle #independancefinanciere #russir #entrepreneuriat #entreprendre #entreprenariat #objectif #succs


0commentNormal

#consulting photo

Congratulations to our student Neha Goyal on getting the Student VISA of United States of America. She had done her schooling from St. Mary School in Udaipur and studied Bachelors from JECRC college in Jaipur. She has got enrolled in the programme of MS in Computer Science at University of Massachusetts Boston. She has also got a scholarship of 2000 USD/Year. We wish her all the very best for all of her future endeavours and wish her all the success. #success #hardwork #future #goals #life #career #education #studygram #studyabroad #usa #boston #scholarships #gre #gmat #sat #overseaseducation #consulting #consultants #india #ahmedabad #udaipur #jaipur #jodhpur #pune #mumbai #newdelhi


0commentNormal

#consulting photo

"Schon wieder ein Montag". Im Internet kreisen jede Woche um die gleiche Zeit tausende Bilder und Sprüche, die sich über diesen einen Tag in der Woche beschweren: den Montag. Wieder zur Arbeit, wieder Alltag, wieder eine ganze Woche vor sich bis zum lang ersehnten Wochenende. Der arme Montag hatte auch nur Pech mit seiner Position in der Wochentagsabfolge. Letztlich ist der Montag ein Neustart. Wieso dann nicht den Montag bewundern?! Er gibt die Möglichkeit, sich vollkommen neu zu erfinden, neue oder schon lang aufgeschobene Aufgaben zu erledigen, die Woche mit einer freudigen Einstellung zu beginnen. Wie schön, dass wieder Montag ist. #agile #changemanagement #leipzig #leipzigartig #leipzigliebe #sunrise #consulting #monday #change2be #personalmanagement #leipzigconsulting #organisationsentwicklung #businessconsulting Fotocredit: @maria.konkoo


0commentNormal

#consulting photo

Qui riprodotto in breve il percorso della nascita del cioccolato,chiamato all’epoca cibo degli Dei.Un prodotto che a noi arriva sotto forma di tavolette,piccolo dischetti e gocce,un semilavorato dal gusto unico,dettato da svariate etichette,dal bianco al fondente senza dimenticare il latte,ma chi la conosce la differenza che c’è fra i tre classici? Chi sa perché ci sono tutte quelle percentuali? E in più,chi conosce la storia del lungo tragitto fatto da questo frutto per arrivare fino a quello che oggi conosciamo con il nome di cioccolato.


1commentNormal

#consulting photo

Today's Daily Dose is about a trio of confusing words: both, either, and neither. They sound similar, are used in similar situations, and thus we want to help clear up the meanings of them. ⁠ .⁠ .⁠ .⁠ Today's word is 'either' - you use the word either when you have two choices and you don't have a strong opinion as to which one is better or worse. For example, you're happy with both of your choices and you would accept either one. ⁠ .⁠ .⁠ . . . #education #learning #consulting #learn #learnenglish #learnenglishonline #learnenglishwithus #businessenglish #businessconsultant #businessconsulting #business #getfluent #entrepreneur #motivation #englishpronunciation #englishlanguage #speakenglish #aprendeingl​és #inglsdenegocios #inglsdenegócios #aprenderingls #выучитьанглийскийязык #Деловойанглийский #비즈니스영어 #영어를배우다


0commentNormal

#consulting photo

There are lessons everywhere.


1commentNormal

#consulting photo

In questi giorni mi vengono spesso chieste informazioni sull'assicurazione Inail per le casalinghe. Cerchiamo di fare chiarezza. L'assicurazione Inail è una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici e casalinghi. La polizza è obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che si occupano in maniera esclusiva, abituale e gratuita delle attività domestiche. Non vale per chi ha un lavoro esterno retribuito e si occupa anche delle attività casalinghe. L'attività domestica deve essere l'unica attività svolta. Questa assicurazione ha il costo annuale di 24,00 Euro e va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. In questo modo la copertura assicurativa è garantita dal 1 gennaio al 31 dicembre. #lacommercialistarossella#studiocommercialemarra#contabilit#commercialista#inail#assicurazioni#mammecasalinghe#infortunidomestici#information#consulting#bussinesswoman#postoftheday#informazionescientifica#informazionelibera


0commentNormal

Next Page