#sf

#sf photo

Acompañanos en el 8vo día de esta hermosa Novena, te aseguramos que será de bendición. Si quieres entregar todos tus planes y proyectos de este 2020 y ser testigos de los grandes milagros que hará Cristo Jesús en tu vida por los méritos de su infancia no te pierdas este Reto de Adviento 2019-2020 que consiste en los "9 Domingos al Divino Niño Jesús". Esperamos que sea de gran bendición para ustedes y de honor y gloria para Dios. https://youtu.be/zUJ1brF0CDQ #kerygmauniversalfilms #9domingosaldivinoniñojesus #sinfronteras #retodeadviento2019 #salyluzdelmundo #divinoniñojesus #jovenesdiferenteshaciendoladiferencia #resolucionesdeañonuevo #SF #navidad #KUF #añonuevo


0commentNormal

#sf photo

Eat or be eaten. Few are willing to hunt. Turning cats into lions. #TimeToEat #TitansBasketball #BuildingCultures #ToutLePrendLeBaton #SF #Diamonds #LavalOuRien ⛹🏼‍♀️🏀🔥‼️💎


0commentNormal

#sf photo

Holà !! 🌸 Voilà globalement notre programme de l’année 💫 Cette année encore j’ai des projets parallèles à l’#equitation mais j’ai décidé de les voir comme une préparation à part entière mais connexe, et d’arrêter de créer des cases différentes. 🔝 Merci de n’avoir pas hésité à suivre mon nouveau profil 💖 Si vous voulez continuer à m’aider et me soutenir, je vous invite à aussi le partager 😘😘 . À très vite 🦄🦄 . . . . . #horse #rider #trec #cheval #concours #ambassadeur #kite #catamaran #sail #bac #kk #travel #pony #sf #sport #coupedefrance #europe #cavalier


0commentNormal

#sf photo

From harsh, spotty, and banded at home bleach and tone (for the past 7 years) to this soft transitional icy blonde.. SO MUCH FUN! I definitely had my work cut out for me here but it was such a pleasure to work with you @tessfstevens and create this for you! It suits you perfect and all that sass you have 🤘🏼 #colorcorrect #beforeandafter #clientselfies #wella #redken #davines #icyblonde #platinumwhite #curtainbangs #fringe #shadowroot #violetshadowroot #softblonde #transitionalroot #rarebyrdsalon #rarebyrd #colorist #eastbay #sf #walnutcteek #lexinichol #trending


0commentNormal

#sf photo

YLSS BY ADEL GROUP #SF SPORT DESIGN PHUKET CUP 1.


1commentNormal

#sf photo

นี่คือการขยายขนาด 5x ของโครงการเพาะพันธุ์ครั้งแรกของเราที่เรียกว่า LMZ หรือ Lemon Zkittlez LMZ ยังคงสอดคล้องในทุกด้านและเป็นภูมิอากาศ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเผยแพร่พันธุศาสตร์ใหม่ของ @pistilpointgrowmaster สองสามเดือนข้างหน้า! คอยติดตาม ⏰ 📸 by @kandidkush #pistilpoint #pistilpointcali #pistilpointoregon #pistilpointthailand #growwithapurpose #blackglovesociety #trichomes #pistils #growops #sawadee #weedporn #hightimes #cannabis #medicalmarijuana #thisiscannabis #photooftheday #influencers #oregon #california #bkk #nyc #la #pdx #sf #oak #420 #thc #ภาษาไทย​


0commentNormal

#sf photo

짜잔~ 쓸피디의 두번째 핸드메이드 가방을 공개합니다~! 데일리로도 들수있는 내손으로만든작품 뜨개질가방인데요!! 가방의 자세한 정보가 궁금하시다면!!! #소개해현네이버블로그 에서 확인해주세요!!! . #핸드메이드가방👜 #데일리가방추천 #뜨개질가방 #유튜버의일상 #소개해현Vlog #소개해현 #카페맛집소개 #유튜브크리에이터 #소개해현네이버TV #좋아요테러 #좋반 #좋튀 #좋테 #선팔 #맞팔 #일상 #소통 #sf #구독좋아요환영 #유튜버스타그램 #팔로우환영 #언팔싫어요 #선팔좋아요 #좋반테러 #좋아요반사❤️#맞좋튀


0commentNormal

#sf photo

Teve alô pro FC e teve abraço!!!! 😍♥️ Ontem, no Fest Verão Paraíba, nossa integrante @valeriaa_soares13 realizou o sonho de abraçar, de conhecer o nosso anjo @wesleysafadao 💥😍😍♥️ só quem é fã entende ♥️ . . . #VaiSafado #WesleySafado #Wesley #Safado #Ws #WesThy #Thy #ThyaneDantas #SegueOLder #SafadesForever #AmorIncondicional #AmorMaior #amorverdadeiro #Tbtws #show #toinws #amordef #toinvoltou #GarotaWhite #GarotaVip #odetews #Odete #sf #amor #tbt #squeméfãentende


1commentNormal

#sf photo

[2020년 1월 19일: 제노봇] 조금 늦은 감이 있는 포스팅이지만, 오랜 만에 기술과 관련하여 글을 올리면 며칠 전 발표된 “제노봇(xenobot)”이 큰 이슈가 되고 있다. 살아있는(living) 로봇으로 불리기도 하며, 실제로 주어진 양분이 있을 경우 ‘생존’을 한 채 유기적인 생명체처럼 활동을 할 수 있는 로봇이라는 것이다. 과학자들은 이 로봇의 발전을 통해 사람 신체 내부를 치료하고, 자연스럽게 분해될 수 있거나 혹은 방사능과 같은 유해 물질이 많은 곳에서 생물학적인 작업을 진행 할 수 있음을 기대하고 있다. 사실 몇 해 전, 인공생명체라는 개념으로써 인위적인 조작이 가해진 DNA를 가진 박테리아를 다른 박테리아에 주입한 경우가 있었는데, 이번에 발표된 제노봇은 그것과는 다른 방식이다. 일단 흥미로운 점은 생명체의 설계를 슈퍼컴퓨터가 했다는 점, 그러니까 생명체로써 기능할 수 있는 경우의 수를 계산하여 몇 가지 경우로 추려내고 이를 바탕으로 만들어낸 생명체이다. 인간의 역할이 매개적으로 작동하여 연산 기계(슈퍼컴퓨터)가 활동 기계(제노봇)을 만들었다고 볼 수 있을까? 제노봇을 만들기까지의 일련의 사고 과정과 실험 디자인 등의 창조적 작업은 인간이 했지만, 슈퍼 컴퓨터가 비약적인 수준으로 발전을 하고 있다는 부분이 흥미롭다. 몇 달 전, 잠시 반짝였던 ‘양자컴퓨터’가 더욱 발전하면 더 오래 살고, 생화학적으로 강한 단백질 로봇이 만들어질까? 로봇 골격에 대한 발전은 현재 중심축을 잡고, 뛰고, 무거운 것을 드는 데 무리가 없고 연산과정 및 정보 처리 능력에 있어서는 이미 인간을 앞질렀다. -여기서 말하는 정보 처리 능력은 말 그대로 ‘프로세싱’에 대한 역량이지, 무언가를 창조하거나 생각해내는 것은 아니다. 그리고 냉각수를 가동하고 분출하는 형태로써 일을 할 때 땀 흘리는 로봇도 나왔다 (켄고로). . 이런 것들을 종합해 볼 때, 최소한의 철근 골격과 함께 ‘살아서’ 움직일 수 있는 단백질 형태의 로봇이 20-30년 뒤면 나타날까? 머스크의 뉴럴 링크 계획도 차질 없이 진행 된다면, 2050년에는 아바타처럼 인공 단백질 로봇에 탑승한 채 살아가는 사람들이 나올 수 있을까? 혹은 2050년이 되면, 화성에 테라포밍을 하기 위한 초석으로 이런 생명 로봇들이 인간 대신 화성에 가서 일을 할 수도 있지 않을까. 커즈와일의 예측에 따르면 2040년 정도 되면 인간의 의식을 업로드 할 수 있다고 하는데, 어찌보면 인간이 다른 행성으로 이주하는 것보다, 다른 인공 생명체로 자신을 이주시키는 것이 더 수월하고 빠를지도 모르겠다. 아니 그보다, 로봇에 의식을 탑재한 군인이 싸우고, 그들이 조종하는 드론이 공격하는 날이 오는 것인가. #드라군 #인터셉터 #과학 #기술 #뉴스 #제노봇 #생각스타그램 #생각 #공상과학 #로봇 #sf #scifi #xenobots #technology #tech #글스타그램 #뉴스 #과학스타그램


0commentNormal

#sf photo

Here is a 5x closeup of our first in house project LMZ or Lemon Zkittlez. LMZ is still stable in every aspect and is completely dialed in. We are excited to drop a couple of @pistilpointgrowmaster ‘s new varieties in the next months! Stay tuned ⏰ 📸 by @kandidkush #pistilpoint #pistilpointcali #pistilpointoregon #pistilpointthailand #growwithapurpose #blackglovesociety #trichomes #pistils #newflavors #sawadee #weedporn #hightimes #cannabis #medicalmarijuana #thisiscannabis #photooftheday #influencers #oregon #california #bkk #nyc #la #pdx #sf #oak #420 #thc


5commentNormal

#sf photo

나도 할 수 있어 #럽스타그램


3commentNormal

#sf photo

Ri làm cho con tim em đang xuyến xao,Người làm cho con tim em đã khờ dại điên lên vì nhớ Ri😍😘🤗😊💝. "Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như Ri?❤💘💖💕💓💚❣💟💙😍🤗😘😊😄😚😁😙🌷💓🌷🌼🌻🌸💐🌺🌹🏵". Chị yêu Hari- idol của em và của SF chúng em xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, dễ thương, đáng yêu như vậy cơ mà thì hỏi làm sao mà ai là dân của chị Ri mà không ngày càng yêu thương Chị Ri nhiều hơn được cơ chứ! Hihihi😁😘🤗😄😊😍😚😙💓❤💘😁. "Ừ thì em muốn nói muốn nói em sẽ mãi bên Ri, Và em đã yêu Ri không còn đường lui😄😁😊😍😍🤗😘😄😚😙😗😘❤💓💘😊💝💞💚❣💟💘❤". #HariWon #Hariwon #wonhari #EstherLuu #SF #StarFam #MiyêuXìnRi #MiyêuvàủnghộXìnRi #LoveXnRiCoupleForever #I_love_my_idols_very_much #fctranthanhvahariwon ♡♡♡☆☆☆. Link clip trên kênh Youtube "Nguyễn Ngọc Mỹ Anh" của mình: https://youtu.be/ILUSP9lYgAM. Link clip trên nick Tik Tok "Nguyễn Ngọc Mỹ Anh", ID Tik Tok "myanh170197" của mình: "https://vt.tiktok.com/NGvFor/"./.(Hết).


0commentNormal

#sf photo

Tết Tết Tết Tết 2020- Canh Tý sắp đến rồi🌻🌸💐🌹🏵🌷🌹🌺🍀. Bộ ảnh mặc áo dài Xuân mừng Tết cực đẹp và đáng yêu của vợ chồng anh Trấn Thành và chị Hari Won ♡♡♡💞👍👏💚💙💟💝. Quá dễ thương và đẹp đôi luôn. 🤗😘😍😊💞💞💚💙💝🍰🍀🌹🌻♡♡♡☆☆☆.Yêu quá♡♡♡- 2 người đều quá đẹp và quá xứng đôi👍👍👍. #TrấnThành #TrấnThànhTown #Tŕn_Thành #MCTranThanh #tuilatranthanhday #3T #H2T #HariWon #wonhari #EstherLuu #SF #StarFam #MiyêuXìnRi #LoveXnRiCoupleForever #I_love_my_idols_very_much #fctranthanhvahariwon ♡♡♡☆☆☆. Ngưỡng mộ tình yêu thật đẹp của vợ chồng 2 Anh/Chị thật nhiều. Mãi yêu thương 💖. Link clip trên kênh Youtube "Nguyễn Ngọc Mỹ Anh" của mình: https://youtu.be/r5vk2nnGzD4. Link clip trên nick Tik Tok "Nguyễn Ngọc Mỹ Anh", ID Tik Tok "myanh170197" của mình: "https://vt.tiktok.com/NGtuXb/"./.(Hết).


0commentNormal

#sf photo

Il fait froid alors j'avance dans ma lecture. Il reste un peu plus de 300 pages. #bookstagram #instabook #lecturedudimanche #dimanchelecture #sf #lectureencours #liucixin #laforetsombre #problemeatroiscorps


0commentNormal

#sf photo

Sometimes it’s the simplest of dishes that are the most delicious and hot the spot!


1commentNormal

#sf photo

~ 🏹🗡️ Hunger games 3 de @suzannecollinsofficial 🗡️🏹 ~ ~~ « C'est la pire torture au monde, attendre en sachant qu'on ne peut rien faire d'autre. » ~~ Je ne mettrai pas le résumé de ce tome pour ne pas vous spoiler 😉 Résumé du 1 : Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent aux Hunger games. Quand sa petite sœur est appelée, Katniss n'hésite pas et prend sa place. Dans les Hunger games, il n'y a qu'une seule règle : survivre pour être le dernier vivant de l'arène ... ~~ « Arriver à penser comme sa proie, c'est comme.ça qu'on met le doigt sur son point faible. » ~~ 🏹 Le premier tome avait été un gros coup de ❤️ pour moi, le second l'avait un peu déçu. Mon avis sur ce dernier tome est mitigé. 😩 La première partie de ce troisième tome, m'a déçu. J'ai trouvé qu'il manquait d'actions importantes, de rebondissements... Je n'ai pas réussi à accrocher. 😐 La seconde partie était déjà mieux. Je me suis réattaché aux personnages et j'ai commencé à rentrer dans l'histoire. Même si il manquait toujours ce petit quelque chose qui rend l'histoire addictive. 🥰 La troisième partie, quant à elle, était génial. Il y avait beaucoup d'actions, de rebondissements, on était en plein coeur du "combat", on ne s'ennuyait pas. Les morts de certains personnages m'ont touché tout comme la détermination de Katniss et de ses alliés. 😊 La fin sur le plan sentimental ne m'a pas plus étonné que cela. Mais le reste était inattendu. ❤️ Finalement j'ai beaucoup aimé ce dernier tome à part cette première partie où il ne se passait pas grand chose. 😍 Cette saga reste l'une de mes préférées. J'ai énormément aimé. 😍 ~~ « - Tu m'aimes, réel ou pas réel ? -Réel. » ~~ Nombre de pages : 456 pages Temps de lecture : 5 jours Note : 📖📖📖,5 / 5 ~~ « On ne peut pas revenir en arrière. » ~~ #book #bookstagramfrance #bookstagram #livresque #livrestagram #hugergames #geaimoqueur #katnisseverdeen #katniss #arc #livres #lire #passionlecture #lectureaddict #livredepoche #pocketjeunesse #sf #sciencefiction #guerre #fiction #suzannecollins #instamoment #instagram #bookphoto ~~


0commentNormal

#sf photo

Đây là lời Anh Trấn Thành đã nói với Chị Hari Won: "Chỉ cần những lúc khó khăn nhất, mình hãy nhìn lại những khoảnh khắc xúc động, đáng yêu nhất.VÀ ĐỪNG BAO GIỜ BUÔNG TAY NHAU".Quá hay và chuẩn!♡♡♡💞👍👏💚💙💟💝. Quá dễ thương và đẹp đôi luôn. 🤗😘😍😊💞💞💚💙💝🍰🍀🌹🌻♡♡♡☆☆☆.Yêu quá♡♡♡- 2 người đều quá đẹp và quá xứng đôi👍👍👍. #TrấnThành #TrấnThànhTown #Tŕn_Thành #MCTranThanh #tuilatranthanhday #3T #H2T #HariWon #wonhari #EstherLuu #SF #StarFam #MiyêuXìnRi #LoveXnRiCoupleForever #I_love_my_idols_very_much #fctranthanhvahariwon ♡♡♡☆☆☆. Ngưỡng mộ tình yêu thật đẹp của vợ chồng 2 Anh/Chị thật nhiều. Mãi yêu thương 💖. Link clip trên kênh Youtube "Nguyễn Ngọc Mỹ Anh" của mình: https://youtu.be/R6e8zGUujRM. Link clip trên nick Tik Tok "Nguyễn Ngọc Mỹ Anh", ID Tik Tok "myanh170197" của mình: "https://vt.tiktok.com/NGxxgj/"./.(Hết).


0commentNormal

#sf photo

Indian Army Live a Life Less Ordinary | Northern Command Follow For More 👇🏿 @indian_defence_club.1 @sol_d_i_e_r JAI HIND ⚔️🇮🇳⚔️ . #IndianArmy #IndianNavy #IndianAirForce #Paratrooper #NationFirst #ForceOne #Marcos #ParaSF #Ghatak #Garud #cobra #SWAT #CAPF #CRPF #ITBP #CISF #NSG #SOG #SPG #SSB #SFF #BSF #RAF #QRT #SF #ParaCommando #ParaMilitaryForces #ParaSpecialForces @indian_defence_club.1 @sol_d_i_e_r


0commentNormal

#sf photo

вот еще пара фоточек с косплея Эш это видео попала в рекомендации в тик токе!!! я ща обосусь от счастья!)) ~ ~ ~ ~ ~ ~ #рекомендации #тренды #лента #саллифейс #ларриджонсон #тоддморрисон #эшликемпбелл #косплей #косплейсаллифейс #sallyface #sallyfisher #larryjohnson #toddmorrison #ashkempbell #ashleycampbell #sally #larry #todd #ash #ashle #Салли #Ларри #Тодд #Эш #Эшли #сф #sf #cosplay #cosplaysallyface #ДМПО🤙🏿


0commentNormal

#sf photo

Chị nèo đây mừ xinh đẹp dễ thương dữ dạ nè 😍😘 #wonhari #sf @wonhari #EstherLuu #SF #HariWon #SF_Lạng_Sơn


0commentNormal

#sf photo

As it turns out, whatever I write tends to be pretty epic in scale, and small in focus. In the Blood on the Motorway series I focused on several perfectly ordinary people as they grappled with humanity’s end. In The Sunset Chronicles, the cast of characters are dealing with every bit as much world-shattering times, but this time we’ll get a bird’s eye view of a world teetering on the edge of collapse.⁠ ⁠ One such cast member is Wyn, pilot aboard the ISS Minos, a rescue mission for all humanity. Except, she would rather you didn’t mention that…⁠ ⁠ Come back tomorrow to get the full details on Sunrise, the first book in the series, coming January 29th.⁠ ⁠ Day 7 of my new instagrid celebrating the launch of my new dystopian sci-fi novel, Sunrise. Check out the link in my bio for more details and to get three free short stories emailed directly to you. Make sure to follow to get a new piece of the puzzle each day. ⁠ ⁠ #scifi #sciencefiction #scififiction #scaryscifi #horror #horrorbooks #dystopian #indieauthor #horrorfamily #promotehorror #promotescifi #selfpublishing #indiepub #bookstagram #bookgram #instabooks #amreading #amreadingscifi #authorsofinstagram #scifiaddict #horroraddict #horrornovel #scifinovel #sf #scifibookclub #bookish #readersofinstagram #scififantasy #dystopia


0commentNormal

#sf photo

Sunday Funday downloading all 2020 #sipshopeat⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Drinks #food #sanfrancisco #champagne #selfcaresunday #sundayfunday ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mimosa #thecity #fashion #ny #nyc #sipshopeat #gotitatsipshopeat #foodstagram #madeinthebay #artworldnyc #newyork #sf #popup #popupshop #flowers #nycvendors #blog #blogger #selfcaresundays #selfcare #shopping #madeinthebay #vendorswanted


1commentNormal

#sf photo

What do you feel when watching the sunset🌅? Me: Beautiful, warm, calm, romantic, and hopeful 🥰🧡 #wikkisunset #sausalito #sf #california #sunset #sunsetlover #love #winter #vacation #travel #photography


2commentNormal

#sf photo

SF風🦾🤖 #葉山柚子#デイジーリドリー #sf #スターウォーズ #スターウォーズ女子 #starwars #映画 #すべておわらせる #スカイウォーカーの夜明け #force #Instagram #SF風#😏✌🏽✨ #Good #(⊙ꇴ⊙)👍✨ #tiktoksexy #tiktokjapan


0commentNormal

#sf photo

《Жаль что я не могу любить...》 /12 часть/ {Reports in story please} Написано совместно с @alena_kalinina2 . Постояв еще 20 минут Сал понял, что Ларри не придет, по этому ушёл домой в ужасном настроении. Войдя в квартиру он увидел отца с каким-то незнакомым мужчиной на кухне, с которым они выпивали. Салли хотел тихо пройти в свою комнату, и у него это почти получилось, вот только старая скрипучая дверь его подвела. Г- Сал? С- Чего? Г- Не хочешь поздороваться? Где твои манеры! С- Ага. Здрасте. Еще вопросы? Г- Ты хули такой борзый? Опять не смог ответить девчонке взаимностью, потому что не способен любить? Хах. С- Отвали, это не твоего ума дело! Г- Это все твои тупые придуманные болезни! Врачи пиздят, а ты им подыгрываешь! Чтоб тебя пожалели! Потому что ты чмо которое все могут полюбить лишь из жалости! Ведь большего ты не заслуживаешь! С- Откуда тебе знать кто пиздит, а кто нет?! Сам пиздишь как дышишь! Ты обещал больше не пить! Сотни раз обещал! Но все происходит снова и снова! Я не вижу изменений! Г- А тебя не должно касаться, что я делаю! Теперь вали к себе, чтоб глаза мои тебя не видели, выродок! С- Я тебя ненавижу... На глаза Салли наворачивались слёзы, но он пытался их сдержать. Г- Что ты там сказал, подонок?! С- Что слышал! Г- Ну все, ты нарвался! Генри быстро встал, достал складной нож из кармана и пошел на Салла. Салли попятился назад, но через несколько шагов его спина встретилась с бетонной стеной. Генри замахнулся... . #sallyface #sally #larry#larry#SallyFace #sally #Larry #Larrysher #SallyFace #sally #sallyfisher #fisher #jonson #Larrysher #love #lovesally #sf #Саллифейс #Салли #Ларри #Ларришер #фанфик #фанфиксаллифейс #фишер #джонсон #сф #салликромсали


1commentNormal

#sf photo

크리시필드에서 금문교. 그리고 1번국도 타고 쭉 드라이브. . . . #crissyfield #goldengatebridge #beachview #no1road #viewpoint #sf #sanfrancisco #샌프란시스코 #1번국도 #크리시필드 #금문교뷰포인트


0commentNormal

#sf photo

It looks prettier at golden hour 🤩


2commentNormal

#sf photo

Aujourd'hui, travail sur les épaules et hanches en dedans et en avant, déplacements latéraux. Tout ça en gardant un contact légé et qu'elle se pose sur la main sans tirer. . D'autres photos en dressage vous intéresse ? Ou je reste orienté saut ? . . . . . . #carreradyvmane #piedsnus #piednu #frenchrider #sf #sellefrancais #rousse #dinosaure #muscle #horserider #sporthorses #dressagehorse #equestrianstockholm #fit #strong #bodybuilding #bodyperfect #horseman #horsemanship #dressage #dressagerider #summer


1commentNormal

#sf photo

Il y a 3 ans; premier CSO ! #bebecheval #4ans #superponey #arabe #SF #CSO


0commentNormal

#sf photo

The perfect sunday... 📖 ☕️ Le dimanche parfait... #lesfurtifs #alaindamasio #gnielitteraire #sf #sciencefiction #anticipation #roman #typoesie #posiegraphique #damasio #lavolte #lecture #imaginaire


2commentNormal

#sf photo

Anh chị nhà đi ăn tết tất niên nè🤩 #wonhari #sf @wonhari #tuilatranthanhday #3t @tuilatranthanhday #xinri #EstherLuu #SF #HariWon #Trấn_Thành #3T #Xn_Ri #SF_Lạng_Sơn


0commentNormal

#sf photo

Hello flouter ! Avec le reuf , on était à 40% ! @presher_blue ! Nightout ! . . . #40% #videosoon #aya #flow #chill #geneve #suisse #party #dancers #hiphop #eletro #sf #tattoo #smockeyes #smock #focus #fun #fitmen #workout #paris #happy #class #😈


2commentNormal

#sf photo

Patriots Muster! Apparently it's a trap? Or, tyrants have the tiger by the tail and have no idea what they are doing. . . . ********** MVT is a tactical training school offering the full progression from combat marksmanship to real small unit tactics (SUT) training. Classes for civilian and military. - Excellence in Tactical Training: Combat marksmanship, individual and team tactical and leadership training. Professional Soldiers. - Schedule, blog and forum at our website, link in bio. Training for Responsible Citizens and US SOF. - #maxtac #maxvelocitytactical #protect #defend #survive #tactical #military #shooting #combat #shootmovecommunicate #survival  #weapons #freedom #liberty #combatveteran #leadership #cqb #sut #smallunittactics #paras #sof #sf #tacticalmanual #ballisticplates #shotstop #rightfulliberty #2A #warrior #freedomwarrior


0commentNormal

#sf photo

— Stay strong. . cc; kagune this is a repost edit from my old account but i'm dealing with a lot of things right now, and i'm not in a very good place but please always remember to take care and love yourselves, never settle for less and always keep going <3


19commentNormal

#sf photo

>:3 Автор- в конце👀 • • • • • • #sallyface #sallyfacecosplay #SF #cosplay #sallyandlarry #sally #larry #саллифейс #салли #ларри #ларришер #сало #ларёк #стекло #жрать #стёклышко


0commentNormal

#sf photo

Sunday with my S. 💖🎀 #domenica #sorelle #SF #mood


1commentNormal

#sf photo

Just a man, his dog, and a desire to catch crabs. #sf #sanfrancisco #walkabout #oceanbeach #california #sfurbangeo


0commentNormal

#sf photo

#MBDA_offers_Sea_Ceptor_Supersonic_Missile_Defence_System_to_Indian_Navy L&T MBDA Missile Systems Ltd has submitted its first bid to the Indian Armed Forces- offering the latest generation Sea Ceptor naval air defence system, in its RFP response for the Indian Navy’s Short-Range Surface to Air Missile (SRSAM) requirement. The Sea Ceptor, that made its debut at DefExpo-2018, will be built in India. It provides complete protection against multiple air targets simultaneously. Sea Ceptor utilises the Common Anti-air Modular Missile (CAMM) that features a fully active RF-seeker, two-way datalink and soft-vertical launch system. Presently, MBDA is delivering MICA air-to-air missile systems, and METEOR ramjet powered and network-enabled beyond visual range air-to- air missiles, and SCALP missiles for Indian Air Force (IAF) Rafale fighters. According to the company, the MICA is the only missile in the world featuring two interoperable seekers (active radar and imaging infrared) to cover the spectrum from close-in dogfight to long beyond visual range. Its ability to fly out to BVR in passive mode before the seeker locks on in the final stages of the end game has earned it the nickname “silent killer” as the target has little time to react or to deploy effective countermeasures. Source- #defenceworld For More defence updates Follow us- @indiandefencereforms Keep loving and supporting our efforts Team @indiandefencereforms Page motto- "know your nation" #larsen #turbo #mbda #offers #sea #ceptor #missile #system #indiannavy #indianarmedforces #para #sf #marcos #delta #bsf #itbp #ncc #police #nda #afcat #ima #ota #delhi #mumbai #banglore #indore #followme #drdo


0commentNormal

#sf photo

Autor- @gigisoftboi . . . . #саллифейс #саллифишер #ларришер #ларриджонсон #саллиджонсон #тревис #тревисфелпс #тодд #тоддморисон #sallyfisher #sallyjonsson #sallyface #larryjohnson #культ #эшли #эдисон #теренсэдисон #чайэдисона #пакертон #нилл #пакертон #sf #пожар #салфцест #говнарь #патлатый #cosplay #cosplaysf #sallyfacecosplay


0commentNormal

#sf photo

🥇ILH CHAMP💙❤️ #JayceKaimana #8 #28 #SF #HometownHero #Crusaders


0commentNormal

#sf photo

터미네이터 시리즈의 최신작이자 정통 후속작. (스포일러 없음) 지구 대명작 SF 영화인 터미네이터 1,2의 연출자 제임스 카메론 감독이 제작을 맡아 신경 쓴 영화. (아바타랑 타이타닉 감독. 감독은 아니고 제작만 맡았음) 지구 대명작인 2편 이후로, 여러편의 터미네이터 속편들이 만들어졌으나, 노력상은 줄 수 있을지언정 예전의 두근 두근한 감동은 느낄 수가 없었는데 (CG랑 특수효과 눈높이가 올라가서 그런 듯) 이 영화에서는 2편의 히로인 여전사이자 옛날 사람들을 심쿵하게 만들었던 미녀 여배우 린다 해밀턴 님이 돌아오신다고 해서 왕기대를 하고 보았다. (30대 시절 미모 참조, 위엄있는 섹시 대폭발. 웃음) 내용은 린다 해밀턴 님의 활약으로 운명이 뒤바뀐 미래의 지구에 라틴 처녀의 목숨을 노리고 최강의 신종 라틴 터미네이터가 출몰한다. (누굴 죽이려고 뭐가 나타난다고욧!!! 웃음) 최악의 순간, 미래에서 그녀를 지키기 위해 키가 크고 강한 보이쉬 여전사가 나타나는데. 보이쉬 여전사는 과연 최강의 라틴 터미네이터를 제거하고 라틴 처녀를 구해낼 수 있을까? 요런 전통적인 내용. 최첨단 CG 기술로 똑같이 재현한 30대 린다 해밀턴 님 캐릭터를 보고 과거 액체인간 CG를 보았을 때의 놀라움을 느꼈고, 새로운 캐릭터인 키크고 보이쉬한 여전사에게 매력을 느꼈으나 왜 느닷없이 라틴 아메리카계 캐릭터들이 주요 인물로 나오는지는 의문. (한국인 액체 터미네이터도 있어서 이상할 것은 없지만. 웃음) 또 터미네이터의 상징이긴 하나, 강인하고 단단한 느낌이 나야 할 역할에 CG와 설정까지 우겨넣어 가며 노배우들을 너무 억지로 끼워넣는 느낌이 들었다. 정통 후속작이라기엔 너무 늦어버린 감이 있지만, 그래도 꿀재밌고, 볼 수 없다고 생각했던 전설의 여배우를 다시 봐서 좋은 수작 SF 영화. p.s 전설의 우주 최강 꽃미남 에드워드 펄롱 님은 안나오시나욧!!! 하는 궁금증이 생기시는 분들은 직접 감상해보시길. 재밌긴 재밌는데 뭔가 좀 아쉽다. 참고: 이 영화 홍보 때문에 린다 해밀턴 님이 한국에 처음으로 오셨다. 오셔서 무말랭이 김치랑 비빔밥을 드셨다. (음식이 아주 맛있다고 하셨음. 매너도 역시 지구 대미녀) 옛날 사람들에겐 신데렐라가 동화책에서 나와서 우리 동네 분식점에서 떡튀순을 먹고 있는 것을 목격한 것과 같은 격. (그 정도로 예쁘셨던 분이였나욧!!! 웃음) 직접 만나보신 분들 너무 부럽다. 60대이시라 또 안오실 것 같은데. (폭풍 오열) #터미네이터 #터미네이터다크페이트 #아놀드슈왈제네거#映画 #영화 #电影 #film #фильм #หนัง #phim #ταινία #elokuva #pelikula #movie #sf #ターミネーター #терминатор #Terminator #終結者


2commentNormal

#sf photo


1commentNormal

#sf photo


2commentNormal

#sf photo

D-4💛


5commentNormal

#sf photo

📿🙏🏼🍛🌮🧆🍲🍮🌱 #veganflan #vegantacos #veganbrusselsprouts #shrubcocktail 🥭🍹👅 at #veganmexican Mecca 🙌🏻🤩✝️ #SF 🌉


0commentNormal

#sf photo

The Golden Gate Bridge's daily strip tease from enveloping stoles of mist to full frontal glory is still the most provocative show in town... #roadtrip #travel #tbt #wanderlust #sanfrancisco #sf #goldengatebridge #goldengate #california #goldenstate #bridge #sky #clouds #rust #rustychain #pacific #ocean #photography #ca #bayarea #baearea #sanfran #photographer #pictureperfect #instagood #instadaily #pictureoftheday #instatravel #love #0711


11commentNormal

Next Page