#stiftelse

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 En aktie som ligger mig varmt om hjärtat ♥️ har efter en dipp på drygt 18% börjat vända uppåt. Kortsiktig uppgång? Jag investerar på lång sikt. Detta är ingen rekommendation! Långsiktighet är ledordet! 🇺🇸 A share that is warm to me ♥ akt has started to turn upwards after a dip of just over 18%. Short-term upswing? I invest in the long term. This is not a recommendation! Long term is the key word! 🇩🇪 Ein Prozentsatz, der mir warm ist ♥ act hat begonnen, sich nach einem Rückgang von etwas mehr als 18% nach oben zu drehen. Kurzfristiger Aufschwung? Ich investiere langfristig. Dies ist keine Empfehlung! Langfristig ist das Schlüsselwort! #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein


0commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 Sitter du lugnt i båten? Att äga värdepapper som till ett exempel aktier har historiskt sett varit bäst att äga över lång tid. Jag har olika värdepappers portföljer för olika ändamål och tillika tidshoristonter. Detta gör att jag känner mig trygg eller till och med tryggare än många andra. Har du också ärvt värdepapper, bolag eller fastigheter? Detta ger dig i så fall ett rejält försprång till att bli ekonomiskt trygg alternativt ekonomiskt oberoende. 🇺🇸 Do you sit quietly in the boat? Owning securities that, for example, shares, has historically been the best thing to own for a long time. I have different securities portfolios for different purposes and also time horizons. This makes me feel safe or even safer than many others. If you also have inherited securities, companies or real estate, this gives you a real advantage to become financially secure or financially independent. 🇩🇪 Sitzen Sie ruhig im Boot? Der Besitz von Wertpapieren wie Aktien war in der Vergangenheit seit langem das Beste. Ich habe verschiedene Wertpapierportfolios für verschiedene Zwecke und auch Zeithorizonte. Dadurch fühle ich mich sicher oder sogar sicherer als viele andere. Wenn Sie auch Wertpapiere, Unternehmen oder Immobilien geerbt haben, haben Sie den echten Vorteil, finanziell sicher oder finanziell unabhängig zu werden. #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein #thebillionairesclub


1commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 Det gäller att hålla sig uppdaterad och göra sin analys rätt. Jag prenumererar bland annat på #dagensindustri som jag har som bas i min informations inhämtning. 🇺🇸 It is important to keep up to date and do your analysis correctly. I subscribe, among other things, to the #di.se that I have as a base in my information gathering. 🇩🇪 Es ist wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben und Ihre Analyse korrekt durchzuführen. Ich abonniere unter anderem # di.se, die ich als Grundlage für meine Informationssammlung habe. #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Vad är stiftelsen Tryggare Sverige ( @tryggaresverige ) och vad gör den? Hör generalsekreteraren Magnus Lindgren om det, liksom om varför han anser att rättsstaten inte mår bra m.m. Det här i avsnittet som publiceras i kväll ( måndag 9/3 ) och som du kommer att kunna höra här: trygghetspodden.se - - - - - - - - #tryggaresverige #trygghet #trygg #sverige #stiftelse #stockholm #rttsstat #avsnitt #generalsekreterare #podcast #podd #trygghetspodden


0commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 Hur går investeringarna? Långsiktighet är ledordet! Sitter du lugnt i båten? Över tid går det både upp och ner. Har en känsla att det tendensen ... Detta är ingen rekommendation! 🇺🇸 How are the investments going? Long term is the key word! Do you sit quietly in the boat? Over time, it goes both up and down. Have a feeling that it is the trend ... This is not a recommendation! 🇩🇪 Wie laufen die Investitionen? Langfristig ist das Schlüsselwort! Sitzen Sie ruhig im Boot? Im Laufe der Zeit geht es sowohl auf als auch ab. Haben Sie das Gefühl, dass dies der Trend ist ... Dies ist keine Empfehlung! #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein #thebillionairesclub


0commentNormal

#stiftelse photo

Denne dama 🥰 Skuespiller, produsent og forfatter m.m. Her møter jeg @jeanne_skuespiller for å høre om hennes unike konsept med DNT (Den Norske Turistforening) der hun har fått innvilget prosjektstøtte over flere år fra Soarebankstiftelsen til DNB💫 #bokprosjekt #bok #intervju #sknadsjubel #mter #finefolk #sparebankstiftelsendnb #sknad #stiftelse #tilskudd #pengerinn


7commentNormal

#stiftelse photo

Kyllä. Se on samppanjaa. Onnea Cia Rinne kirjallisuuspalkinnosta! #samppanja #musiikkitalo #sätiö #stiftelse #ciarinne #runous #poetry #poesi #prize


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 Ett bolag som ökade galet sin aktiekurs idag. På en depå är det fortfarande minus som påverkades förra veckan av all Coronavirus i världen. Är man långsiktig kan man sitta lugnt då det tenderar att både gå upp som ner om vart annat. Långsiktighet är ledordet! Detta är ingen rekommendation! 🇺🇸 A company that increased its share price crazy today. On a depot, it is still minus that was affected last week by all the Coronavirus in the world. If you are long-term, you can sit quietly as it tends to go up as well as down on each other. Long term is the key word! This is not a recommendation! 🇩🇪 Ein Unternehmen, das heute seinen Aktienkurs erhöht hat. In einem Depot ist es immer noch minus, dass letzte Woche das gesamte Coronavirus der Welt betroffen war. Wenn Sie langfristig sind, können Sie ruhig sitzen, da es dazu neigt, aufeinander auf und ab zu gehen. Langfristig ist das Schlüsselwort! Dies ist keine Empfehlung! #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #success #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein #thebillionairesclub


0commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 En ny investering som jag även gett mig in på är att låna ut kapital i olika former av låneportföljer. Den senaste på Tessin.se ger cirka 7,2%. Med tanke på rådande osäkerhet på aktiemarknaden har jag och kommer lägga mer engagemang här under en tid framöver. Långsiktighet är ledordet! Detta är ingen rekommendation! 🇺🇸 A new investment that I have also made is to lend capital in various forms of loan portfolios. The latest on Tessin.se gives about 7.2%. In view of the current uncertainty in the stock market, I have and will place more commitment here for some time to come. Long term is the key word! This is not a recommendation! 🇩🇪 Eine neue Investition, die ich auch getätigt habe, ist die Verleihung von Kapital in verschiedenen Formen von Kreditportfolios. Das Neueste auf Tessin.se gibt etwa 7,2%. Angesichts der gegenwärtigen Unsicherheit an den Aktienmärkten habe und werde ich hier für einige Zeit mehr Engagement zeigen. Langfristig ist das Schlüsselwort! Dies ist keine Empfehlung! #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #success #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein #thebillionairesclub


1commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 När marknaden är orolig brukar jag se över mina innehav och glädja mig över kommande utdelningar. Sett över tidshorisont går det oftast mycket positivt. Således kan man sova gott om man tänker långsiktighet som bland annat Warren Buffett förespråkar. Långsiktighet är ledordet! Detta är ingen rekommendation! 🇺🇸 When the market is worried, I usually look over my holdings and look forward to future dividends. Seen over time horizons, things are usually very positive. Thus, you can sleep well if you think long-term, which, among other things, Warren Buffett advocates. Long term is the key word! This is not a recommendation! 🇩🇪 Wenn der Markt besorgt ist, schaue ich normalerweise über meine Bestände und freue mich auf zukünftige Dividenden. Im Zeithorizont sind die Dinge normalerweise sehr positiv. So können Sie gut schlafen, wenn Sie langfristig denken, was unter anderem Warren Buffett befürwortet. Langfristig ist das Schlüsselwort! Dies ist keine Empfehlung! #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #success #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein #thebillionairesclub


0commentNormal

#stiftelse photo

Vi vill bara säga tack @bergqvists_stiftelse ! ❤️🌼 Boken köper du på www.barnboksslottet.se (allt överskott skänker vi till stiftelsen) #barnboksslottet #bergqvistsstiftelse #familjenbergqvistsinsamlingsstiftelse #familjenbergqvistsinsamlingsstiftelse #stiftelse #samarbete #skillnad #boken #rdamattan #komik #vifrsöktevaraseriösa #seris #bidrag #kp #barnbokstips #boktips #tips #bcker #barnbcker #barnfattigdom #fattigdom #hemls #hemlsa #barn


2commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Vi vill bara säga tack @bergqvists_stiftelse ! ❤️🌼 Boken köper du på www.barnboksslottet.se (allt överskott skänker vi till stiftelsen) #barnboksslottet #bergqvistsstiftelse #familjenbergqvistsinsamlingsstiftelse #familjenbergqvistsinsamlingsstiftelse #stiftelse #samarbete #skillnad #boken #rdamattan #komik #vifrsöktevaraseriösa #seris #bidrag #kp #barnbokstips #boktips #tips #bcker #barnbcker #barnfattigdom #fattigdom #hemls #hemlsa #barn


3commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

🇸🇪 Idag var det mycket röda kurssiffror men en av mina visade sig kunna stå emot 💪. 🇺🇸 Today it was very red banana numbers but one of me turned out to be able to resist 💪. 🇩🇪 Heute war es eine sehr rote Bananen Nummer, aber einer von mir konnte widerstehen 💪. #dagensindustri #financialtimes #warrenbuffett #jackbogle #rntapåränta #utdelningsaktier #lngsiktig #longterm #swingtrading #verkautanattsynas #trust #foundation #stiftelse #avanza #seb #crowdfounding #crowdlending #tessin.se #tessin #emmarappestatebv #assets #filthyrich #longterminvestment #success #hybridinvestment #millionaire #billionaire #ilovenice #monaco #vaduzliechtenstein #thebillionairesclub


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

#stiftelse photo

Anna Johansson-Visborgs Minne är en stiftelse som tycker att fler ska ha rätt till en bra semester. Även de som inte har så god ekonomi. Här finns möjlighet att söka ett stipendium som kan ge dig ett fint semesterminne. www.semesterminnet.se #semesterminnet #visborgsminne #semesterstipendium #stipendium #stiftelsenannajohanssonvisborgsminne #stiftelse


0commentNormal

Next Page