⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzarrezagolzar photo, pictures, screen, images

ᴛʜᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ ᴏғ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅʀᴇᴢᴀ ɢᴏʟᴢᴀʀ

https://dolbytheatre.com/events/details/mohammad_reza_golzar

1494 posts 7239554 followers 74 following

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

🤘🏼💚 چه قابل ستایشند ؛ کسانی که مناعت طبع دارند و از موفقیت و خوشبختیِ دیگران ، شاد می شوند ... انسان هایی ناب ؛ که از بخل و حرص و حسد ؛ هیچ سهمی نبرده اند ! و دنیا عجیب محتاج است به این آدم ها ، آدم هایی که حالِ جهانمان را خوب می کنند ... #نرگس_صرافیان_طوفان


6110

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

هنگامیکه از درون زلال باشی، خداوند به تو نوری میبخشد، آنچنان که ندانی و مردم تو را دوست میدارند از جایی که ندانی و نیاز هایت از جایی برآورده شود که ندانی چه شد! این یعنی پاک نیتی... و پاك نيت كسى است كه براى همه، بدون استثناء خير بخواهد، چون ميداند سعادت ديگران از خوشى او نميكاهد و بى نيازى آنها از ثروت او كم نميكند و سلامت آنها عافيت و آرامش او را سلب نخواهد كرد. پس چه زيباست كه هميشه نيك انديش و خيرخواه باشيم.


8373

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

November 2nd Dolby theatre


5142

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

صبر داشته باش و ببین ؛ همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده ! همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته ! همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده ! کائنات ، دست بردار نیست ؛ انتقامِ ما را ، از هم می گیرد ! روزی همه مان به هم ، بی حساب خواهیم شد ... #نرگس_صرافیان_طوفان


12756

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

گر نگهدار من آنست که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد 🤲🏻❤️


6312

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

خیلی دلم براتون تنگ شده 🥺


10074

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

برادر تولدت مبارک👬💚


6783

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

من عادت کرده ام خود را در دل عمیق ترین دریاهای ناشناخته غرق کنم تا به هر اجباری ، شنا کردن بیاموزم ، خود را تا مرتفع ترین قله ها برسانم و با هراسِ سقوط ، پرواز کنم ... و در دل صعب ترین طوفان ها بایستم و جسور بودن و قوی تر شدن را بلد شوم . برای کسی چون من ، سنگ ها ، ایده هایی تازه اند برای اندیشیدن و موانع ؛ دلیلی برای بلندتر پریدن ! سختی ها ؛ پل های باریکی برای رسیدن اند و مشکلات ؛ حریف های ناپخته ای برای جنگیدن و قوی تر شدن ، برای من ؛ هیچ بن بستی پایانِ راه نیست ، حتی اگر مسیر زیادی طی کرده باشم ، حتی اگر تمام مسیر را دویده باشم من اما می مانم و می ایستم و راه های تازه ای می سازم ، من اما ادامه می دهم ، من اما پیروز می شوم ... . #نرگس_صرافیان_طوفان


6422